Medvetet

Från april 2021 går 10% av beloppet vid försäljning av motiv med kvinnor* till Kvinnojourens verksamhet. 

För alla trädmotiv* vi levererar, planterar MCZgallery träd genom organisationen VI-skogen. Köpare erhåller ett gåvobevis på detta i form av ett kort från VI-skogen. 

Genom trädplantering och utbildning bidrar Vi-skogen till att hjälpa utsatta människor ut ur fattigdom. Träden ger frukt, foder till djuren ved och byggmaterial. Träden gör dessutom att böndernas grödor växer bättre. Träd hindrar nämligen bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken.

Sist men inte minst; träden bekämpar klimatförändringarna genom att fånga upp koldioxid. På så sätt bidrar plantering av träd till en hållbar miljö.


10% av beloppet för motiv med kvinnor skänker vi till Kvinnojouren Frideborg 

Vid försäljning av motiv med träd stödjer MCZgallery VI-skogen


*Original och tryck av original. Gäller ej dubbla kort.