Vi planterar träd genom VI-skogen varje gång ett trädmotiv beställs